Събития » Затворен маршрут (2010)
Събитие Дата на провеждане
Писта ТЪРНОВО 27.03.2010
Писта Дракон 1 - 2010 30.05.2010
Писта Хасково 2010 15.06.2010
писта Русе 2010 24.07.2010